SFB története

Az önsúllyal való edzés nem más, mint saját testünk avatott mozgatása, a mozgás rendszeres gyakorlása révén. Testgyakorlás. Hiszen a testünk az, ami leginkább kéznél van, mozgató szervrendszerünk is elsősorban saját testünk mozgatására hivatott.

A saját súlyos mozgás, edzés története a múlt homályába vész. Valamennyi kultúra évezredes hagyományokat ápol e téren. Nem kell kifinomult technikákra gondolni, elég, ha eszünkbe jutnak a gyermeki játékok, küzdelmek, illetve rituális vagy népi táncok. Két népcsoport különösen messzire jutott a testgyakorlás terén, bámulatos rendszerbe foglalva a test fejlesztését. Feltehetőleg egymástól is merítettek az évszázadok során. A testmozgás mindkét távoli kultúrában vallási tőről fakadt és a testi-lelki kiválóság eszköze volt. A görögökről és Indiáról van szó.

Az antik Göröghonban a testgyakorlást gimnasztikának nevezték, mivel a testedzés meztelenül (gymnos) történt. A honvédelemre való felkészülés militarista aspektusa mellett isteni versenyekre (ezek közül leghíresebb az Olimpiai játékok) való készülésük alkalmával űzték a gimnasztikát. Bámulatos versenyszellem dúlt bennük. A komolyan körülhatárolt versenysportokat sportág-specifikus edzéssel támogatták. Fontos megjegyeznünk, hogy nézetük szerint nem a testüket edzették, hanem a testgyakorlás közben az adott mozdulatokat gyakorolták.

Nem csak háborús célzattal gyakorlatoztak. A módszeres testgyakorlás az oktatás szerves része volt, mégpedig gyermekkortól kezdődően, és nem pusztán az egészséges életmód miatt, vagy azért, hogy támogassa a gyermekek fejlődését. Fontosnak tartották, hogy a testgyakorlás által ellensúlyozzák a szellemileg megterhelő tanulást, a zene és egyéb múzsai tudományok elsajátítását. Magas kultúra volt! A kiválóság eszménye a sportban bámulatos eredményekhez vezetett. A görögök ugyanakkor különösen fogékonyak voltak a szépségre, a test szépségeire. Ezért is művelték, csiszolták azt. Szentül hitték, hogy ami szép, az egyben jó is. Sajnos meglehetősen kevés kordokumentum maradt ránk. Némelyek azonban tudósítanak a hőskor szépségeiről.

Indiában is a katonai vonal volt az egyik fontos kiindulópont. A fizikai versenyek is ugyanolyan fontosak voltak, mint Görögországban. A testmozgás különösen a gazdag hagyományokkal bíró indiai birkózást volt hivatott támogatni. A szellemi oldal, ha lehet, Indiában még erősebbnek bizonyult. E nép belső igénye a tudatosságra és a szellemi fókuszra mindig is kiemelkedő volt. A test gyakorlása a szellemi tökéletesedés egyik alappillérévé vált, az évezredes gyökerű jóga formájában. A jógának már jelentése is a test leigázása, igába hajtása, tehát a test fölötti feltétlen uralom. Ez már nem sport, hanem életmód, világnézet, vallás.
Vissza Európába! A kereszténység térhódításával a testi szépség tabuvá lett. A testedzés jobbára a vadászatban, illetve a katonai felkészülésben merült ki. A gimnasztikát dicsőítő antik források gyakran csak arab nyelven konzerválódtak. A hosszú szunnyadásnak a XVI. században vetett véget Girolamo Mercuriale A gimnasztika művészetéről című műve, ahol a szerző az ókori gimnasztikát az egészségre való hatása felől ismerteti.

A XVIII. század végén és a XIX. század elején a testnevelés úttörői, Johann Friedrich GutsMuths és Friedrich Ludwig Jahn népszerűsítették a műfajt, ami 1896-tól kezdve az Olimpiai Játékok integráns részét képezi.
E korban a testkultúra neves képviselői, a legendás erőművészek többsége is terjesztette a saját testsúlyos edzést. Művészien bántak a súlyzókkal, kettlebellekkel, ugyanakkor hírhedt egyensúlyozó művészek voltak, vagy éppen bámulatos akrobaták. Ekkorra datálhatjuk a manapság oly divatos fogalom, a calisthenics feltűnését is (kalos – szépség, sthénos – erő). Nem egy, a háziasszonyok edzéséről szóló könyv tesz róla említést.

Manapság a gimnasztika, saját testsúlyos edzés avagy calisthenics, nevezzük akárhogy is, reneszánszát éli. Javarészt eszköz független, ugyanakkor hatékony és örömteli. Számos könyv teszi tárgyává és jó néhány új mozgásforma is erősen alapoz rá. A Street Workout zászlaja alatt a gettókból világméretű mozgalom indult el, hogy meghódítsa az átlagemberek életét. A saját testsúlyos edzés visszatért és napjainkban népszerűbb, mint valaha.